Flag Counter

Flag Counter

 
Parteirod

Dëst ass eise Parteirod:

De Präsident Dany Sobral
20 Joer
wunnt an der Stad

De Generaldirektor Romain Kowalyk

21 Joer

wunnt zu Réiden

De Sekretär Pol Urbany

24 Joer

wunnt zu Diddeleng

De Generalkeessier David Probst

25 Joer

wunnt an der Stad

Den Internetbeoptrachten Anton Safronov (aka Panic)

18 Joer

wunnt an der Stad

De Bäisetzenden Walter Oliveira Pereira

35 Joer

wunnt zu Haassel

De Bäisetzenden Dane Kaufmann

22 Joer

wunnt zu Esch/Uelzecht

 

Dir wëllt Member ginn? Schéckt eis 5€ (Student), 8€ (Erwuessenen), bzw. 10€ (Koppel) op folgend Kontosnummer:

CCPL IBAN LU90 1111 7012 0589 0000

Fir ee Don zu maache braucht dir just 'Don' bei 'Communication' zu schreiwen.

Flag Counter

 
 
>